Volčji Grad
Volčji Grad Volčji Grad Volčji Grad Volčji Grad Volčji Grad Volčji Grad Volčji Grad Volčji Grad Volčji Grad

10. obletnica društva Debela griža

Prvi koščki sladke torte

V soboto, 19. oktobra 2013 smo na Volčjem Gradu praznovali – obeležili smo 10. obletnico ustanovitve Društva Debela griža, društva za ohranjanje, oživljanje in razvoj naravne, kulturne in etnološke dediščine. Za malo kraško vas med Komnom in Sežano je bil to velik dogodek, na katerega smo se pod vodstvom sedanjega predsednika društva Damjana Pireca pripravljali že nekaj časa.

Ob 5. uri popoldne smo začeli z uradnim delom prireditve na borjaču Mrškove domačije, ki je v 10-letnem delovanju društva in s sodelovanjem Občine Komen in vaške skupnosti postala volčjegrajski  vaški dom. Obnova Mrškove domačije, ki pa še daleč ni končana, je največji uspešen projekt društva, ki nam ponuja prostor za skupna srečevanja, izvedbo kulturnih dogodkov, delavnic…čaka pa še na uresničevanje nadaljnjih dejavnosti in projektov skupnega pomena. Proslavo, ki so se jo udeležili člani društva, ljudje, ki so sodelovali v preteklih projektih društva, predstavniki pobratenih društev in prijatelji društva, je povezovala gospa Anica Godnik iz Komna. Anica je že vseh 10 let naša zvesta prijateljica in voditeljica dogodkov. Nagovorili so nas predsednik društva Damjan Pirec, župan Občine Komen Danijel Božič, igralec Gojmir Lešnjak (tudi naš zvesti prijatelj), predstavnik slovensko-avstrijskega društva iz Kostanj ob Vrbskem jezeru Kristjan Zeichen ter predstavnik prijateljskega turističnega društva iz Podsmreke pri Vrhniki. Vmes se je zvrstilo nekaj glasbenih točk, ki so jih izvedli skupina prijateljev iz Vrhnike, mladi trio 3J, pod vodstvom Johana Cankarja in Patricija Lisjak na violoni. Kulturni program pa s tem še ni bil končan, član društvenega odbora Zoran Štolfa je odrecitiral svojo pesem SESTANK, ki v šaljivem tonu, vendar zelo pristno ponazori dogajanja na sestankih Društva Debela griža. Celotna proslava je potekala v nekoliko šaljivem tonu, kar pa je bilo zelo dobrodošlo v današnji, ne preveč optimističnih časih. Gospa Anica je namreč v šaljivem tonu med kulturnimi točkami nizala pregled dogodkov, projektov in pomembnih prelomnic našega društva. Na uspehe društva smo zelo ponosni in verjetno ne neupravičeno, saj je naše delo prepoznano tudi navzven –  župan Danijel Božič nas je pohvalil, da smo verjetno najbolj delovno in uspešno društvo v občini Komen.

Na kratko bomo spomnili samo na najpomembnejše dosežke društva v teh desetih letih: kmalu po ustanovitvi društva v letu 2003, smo odprli volčjegrajsko spletno stran, ki dobro deluje in se razvija do danes (www. http://www.volcjigrad.com/). Spletna stran nudi dokumentiran pregled društvene dejavnosti, obvešča o društvenih dogodkih ter obiskovalce informira o turističnih, etnoloških in naravoslovnih znamenitostih vasi. Ponosni smo na izvedbo šestih celotedenskih poletnih otroških taborov, v okviru katerih smo izpeljali številne različne delavnice. Organizirali smo številne pohode doma in v zamejstvu, v okviru katerih smo obiskovali sorodna društva in izmenjavali izkušnje, vzpostavili smo učno pot Pot Kamna, obnavljali Mržkovo domačijo, sodelovali pri snemanju filma »T’ku je blu na Vočljem Gradi« in se močno angažirali pri pripravi monografije Volčji Grad (http://www.volcjigrad.com/wordpress/wp-content/uploads/2012/10/Zbornik-Volcji-Grad.pdf). Dogodke smo med proslavo in po njej slikovno prikazovali z računalniško videoprojekcijo.

Našo proslavo pa so obeležili tudi nekateri mediji: http://www.slovenskenovice.si/novice/slovenija/volcji-grad-sploh-nima-gradu

Našemu društvu želimo še mnogokrat 10 let uspešnega dela !

Zapisala: Romana Fitnikova

Fotografije: Siniša Rančov