Volčji Grad
Volčji Grad Volčji Grad Volčji Grad Volčji Grad Volčji Grad Volčji Grad Volčji Grad Volčji Grad Volčji Grad

Literatura o Volčjem Gradu

Članki o Volčjem Gradu in Krasu:

-Revija Kras (letnik 2, št. 8, maj 1995): Ali poznate Volčji Grad? – avtor: Štolfa Boštjan
-Primorske novice (29. 6. 1993, str. 24) – Rožančeva nagrada D. Jančarju : v Volčjem gradu so prvič podelili nagrado za najboljši slovenski esej
-Primorske novice (28. 6. 1994, str. 10) – Med besedo in Bogom : letošnjo, tretjo Rožančevo nagrado so na Krasu podelili Jožetu Snoju – avtor: Tomo Vidic
-Revija Kras (št. 24, 1997, str. 22-23) – Kaštelir za varovanje Rimske ceste : tri in pol tisočletja Debele Griže pri Volčjem Gradu – avtor: Vuga Davorin
-Primorske novice (4. 7. 1995, str. 8) – Letošnja nagrada za esej Dragu Jančarju – avtor: Vidic Tomo
-Revija Kras (št. 36, december 1999, str. 44-45) – Janez Krstnik, bodi nam varuh in pomočnik! : praznovanje rojstva sv. Janeza Krstnika – avtor: Štolfa Boštjan
-Kmečki glas (13. 9. 2000, str. 14) – K maši na brith, po smrti na žegen : Volčji Grad – avtorica: Krašovec Zlata
-Primorska srečanja (št. 79, leto 1988, str. 61) – Volčji grad – avtor: Merku Pavle
-Zbornik Ljubljanske šole za arhitekturo (1985, str. 24-31) – Neke možnosti arh. dediščine v družbeno gospodarskem razvoju Krasa – avtor: Rihtar Francež
-Revija Kras (št. 22, oktober 1997, str. 26-28) – Volčjegrajsko Gradišče : prazgodovinska najdišča na Tržaško-Komenskem Krasu – Avtor: Štolfa Boštjan
-Revija Kras (št. 42, november 2000, str. 6-7) – Rabota v Volčjem Gradu : oblika ravnanja s prostorom v našem dragocenem prostoru krajinsko naselbinske dediščine – avtor: Rihtar France
-Revija Kras (September 2005, str. 5)-pogovor s prof. Prelovškom, o zaščiti arhitekturne dediščine

Knjige, knjižice:

-Pričevanja : [o zgodovinskih dogodkih narodnoosvobodilnega gibanja v Komnu, Volčjem gradu, Malem dolu, Preserjah, Ivanjem gradu, Zagrajcu in Svetem, v obdobju 1941-1945], odgovornost: Lunin Ivan, Lunin Marica, Peternelj Leopold
-Volčji grad – Sto slovenskih krajev – avtorica Darinka Kladnik
-Enciklopedija Slovenije – Volčji grad arheologija – avtor: Turk Peter
-Volčji grad – pot procesije ob prazniku sv. Ivana – trajno obeležje vaškega prostora – avtor: Rihtar France
-Koherence v prostoru na primeru vasi Volčji grad pri Komnu – avtorja: Rihtar France, Rihtar Katja

Diplomska dela:

-Študija razmerij v naselbinskem prostoru in predlog modela za razvoj – na primeru Volčji grad na Komenskem Krasu – avtor: Djaniš Milada
-Vaško središče v Volčjem gradu : diplomska naloga – avtor: Cerovšek Samo V.