Volčji Grad
Volčji Grad Volčji Grad Volčji Grad Volčji Grad Volčji Grad Volčji Grad Volčji Grad Volčji Grad Volčji Grad

Opis vasi in njene značilnosti

Volčji Grad je kraška vasica, od večjega kraja Komen oddaljena približno 2km (od Sežane pa 20km).

Zanimiv je izvor njenega imena, ki še ni natančno pojasnjen. Obstaja več teorij: da je ime verjetno povezano z volkovi-mogoče jih je bilo tu v peteklosti veliko. Lahko se nanaša na priimek Volk, ki je tudi pogost slovenski priimek. Še največkrat izvor imen povezujejo z obiskom Marije Volcije. Ta naj bi bila hči oglejskih grofov. Legenda pravi, da je v Volčjem Gradu po hudi bolezni ozdravela. To naj bi potrjevala tudi spominska plošča vzidana v steno cerkve.

Volčji Grad oz. Volcigrad je bil prvič omenjen leta 1337 v kodeksu tržaškega stolnega arhiva, kasneje pa tudi kot Voucigra ali Voucigrat.

Vas je razdeljena na dve enoti: na večjo (center vasi) in manjšo (Brith), kjer sta cerkev in pokopališče. V spodnjem delu živi le par vaščanov, je pa precej zanimiv del vasi. Tu je bival in ustvarjal slovenski pisatelj Marjan Rožanc, sicer rojen v Ljubljani (1930-1990). Od leta 1993 se na njegovi domačiji podeli zdaj že tradicionalno Rožančevo literarno nagrado za najboljši esej. Nagrado sta prvič podelila založba Mihelač in časopis Dnevnik. (Hiša danes ni več v lasti družine Rožanc, nagrada pa se še vedno podeljuje, vendar na drugih lokacijah).

Tudi cerkev je po svoje zanimiva, čeprav je majhna. Posvečena je sv. Janezu Krstniku, za njegov god se odvijata maša in procesija. Na drugi plošči, ki je vzidana v steno cerkve je zapisano, da je bila prednica sedanje cerkve sezidana leta 1429. Kdaj je bila sezidana sedanja cerkev, ni natančnih podatkov, najverjetneje pa v 16. ali 17.stoletju.

Vredna ogleda je tudi tipična stara kraška hiša (v bližini cerkve), ki ima del strehe še vedno pokrit s skrlami (skrilami).
Centralni del vasi je zelo zanimiv zaradi svoje arhitekture. Nekateri trdijo, da ima najlepše portale (kolone) na Krasu. Največ hiš le bilo zgrajenih med leti 1820 in 1870 (nekateri portali imajo vklesane letnice). Volčjegrajci so se nekoč zaposlovali v bližnjih kamnolomih in kamnoseških delavnicah, zato imamo tudi veliko »šap«, oknikov, kamnitih vodnjakov in žlebov. En kamnit žleb je še vedno viden nad vaškim vodnjakom (štirno).

Sredi vasi, na Kržadi,  je tudi večja ploščad, nekakšen trg, namenjen prireditvam, raznim igram, skratka druženju.

Vas ima trenutno okrog 100 prebivalcev, otrok je malo (cca 17). Veliko hiš je praznih in počasi propadajo. V vasi je tudi nekaj prebivalcev, ki pri nas preživljajo večinoma le vikende. Vzpodbudno pa je, da svoje hiše obnavljajo v kraškem slogu.

Ena največjih (zgodovinskih in arheoloških) zanimivosti vasi pa je nedvomno »Debela griža«. To je prazgodovinsko gradišče iz bronaste oz. železne dobe. Je obzidje iz kamenja krožne oblike, ponekod še vedno visoko do 4 metre in široko do 10 metrov. Po nekaterih razlagah naj bi tam skozi vodila rimska cesta, danes pa se tam pride po stari cesti v Komen. Griža je zadnje čase v vse slabšem stanju, vendar jo v prihodnosti vaščani nameravamo očistiti.

Vas je res vredna ogleda, tudi vaščani smo vedno veseli obiskovalcev. Še najprimernejši čas za obisk je poletje, kadar je tudi v vasi najživahnejše. Sprehodite se lahko po tematski poti – Pot kamna. Obiščete pa nas lahko tudi s kolesom, saj skozi vas vodijo tudi mnoge kolesarske poti (v Gorjansko, Gabrovico,…), zato ste vljudno vabljeni na obisk.