Volčji Grad
Volčji Grad Volčji Grad Volčji Grad Volčji Grad Volčji Grad Volčji Grad Volčji Grad Volčji Grad Volčji Grad

Zgibanka

Prenesite zgibanko o Volčjem Gradu v PDF obliki.


Vasica bolj na samem

Skrita v kraški kamen
Odkriva nam lepote,
Ponuja nam dobrote.

 

Zgibanka je nastala v okviru projekta Občine Komen Predstavitev vasi Volčji Grad in železnodobnega gradišča Debela Griža, ki je preko LAS Zgornje Vipavske doline in Komenskega Krasa sofinanciran s sredstvi 4. osi Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2007-2013 (LEADER).

 

Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja – Evropa investira v podeželje
Projekt delno financira Evropska unija