Volčji Grad
Volčji Grad Volčji Grad Volčji Grad Volčji Grad Volčji Grad Volčji Grad Volčji Grad Volčji Grad Volčji Grad

Zbornik

Prenesite Zbornik Volčji Grad v PDF obliki.

Volčji Grad
Zbral in uredil: Mitja Guštin
Komen 2012

 

Zbornik je nastal v okviru projekta Občine Komen Predstavitev vasi Volčji Grad in železnodobnega gradišča Debela Griža, ki je preko LAS Zgornje Vipavske doline in Komenskega Krasa sofinanciran s sredstvi 4. osi Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2007-2013 (LEADER).

 

Za vsebino tega zbornika je izkjučno odgovorna Občina Komen.

 

Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja – Evropa investira v podeželje
Projekt delno financira Evropska unija