Volčji Grad
Volčji Grad Volčji Grad Volčji Grad Volčji Grad Volčji Grad Volčji Grad Volčji Grad Volčji Grad Volčji Grad

Martinovo 2014

Grozdje in vino

MARTINOVO

Vabljeni dne 8.11 .2014 na Martinovanje »Od Hrama do Hrama«.

Pričetek ob 17°° uri pri Skončnih. Sledi obisk pri Fbjanovih, Humnih, Matevškovih, Kmnarjevih, Ščukčevih, Jpavknih, Tišlerjevih in Gorenknih. V obiskanih kleteh bo potekalo ocenjevanje vin (za hrano bo poskrbljeno).

VABLJENI VSI VAŠČANI IN VAŠČANKE

Martinov odbor